PDF-ikonPrintikon

Hoste generer - men antibiotika hjælper sjældent

Det hjælper sjældent at behandle hoste med antibiotika. Den hyppigste årsag til hoste er nemlig virus – og her vil antibiotika ikke have nogen effekt. Men hoste kan være symptom på anden sygdom. Derfor skal man søge læge, hvis man oplever længerevarende hoste. Sådan lyder hovedbudskaberne fra Det Nationale Antibiotikaråd, der står bag en ny kampagne.

Kampagnen er en del af den årligt tilbagevendende begivenhed Europæisk Antibiotikadag, som finder sted 18. november 2015 og har deltagelse af 43 lande.

Kampagnen henvender sig til danskere i den erhvervsdygtige alder og praktiserende læger.

Kampagnens afsendere er Lægeforeningen, Statens Serum Institut, Europæisk antibiotikadag, Apotekerforeningen, Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsstyrelsen, Danske regioner og Dansk Selskab for almen medicin.

Dette element kræver, at du har en opdateret version af Adobe Flash Player installeret. Klik på linket for at hente den:

Antibiotika - bivirkning eller virkning?

Antibiotika virker aldrig på virus

 9 ud af 10 tilfælde med hoste skyldes virus. Antibiotika virker ikke på virus, kun på infektioner der skyldes bakterier.

Plakat: Hoste generer - men antibiotika hjælper sjældent

Plakaten "Hoste generer - men antibiotika hjælper sjældent"

Antibiotika virker kun begrænset på lette bakterieinfektioner

Hvis du normalt er sund og rask, er det bedst, at kroppen selv klarer en let bakterieinfektion. Hvis du derimod får antibiotika, er der kun en lille chance for at blive hurtigere rask − typisk blot 1 dag før. Til gengæld kan du opleve bivirkninger af medicinen.

Antibiotika har bivirkninger

1 ud af 8 personer, der får antibiotika mod hoste, vil få bivirkninger i form af mavesmerter, diarré, opkastning eller udslæt.

Antibiotika giver risiko for resistente bakterier

Bakterier kan blive modstandsdygtige over for antibiotika. For at vi kan beholde antibiotika som en effektiv medicin mod alvorlige bakterielle infektioner, er det derfor vigtigt at begrænse overflødig brug af antibiotika.
 

Sidst redigeret 30. januar 2017

Antibiotika hjælper sjældent på hoste

Infografik der viser at kun 1 ud af 10 kan have gavn af antibiotika mod hoste